• moer m5
  Art-nr:SF504-1045

  € 0,11 • borg rondel m5
  Art-nr:SF504-1078

  € 0,10 • rondel m5
  Art-nr:SF504-1050

  € 0,10 • Nylon rondel m5
  Art-nr:C-4727377

  € 0,58 • schroef handschoenkast m5x25mm
  Art-nr:SF504-1079

  € 0,50 • schroef stuur kapje lml/px/pk m5x35mm
  Art-nr:SF504-1139

  € 0,79 • moer regelschroef kleppen lml
  Art-nr:SF504-1019

  € 1,96 • regelschroef klep lml 4t
  Art-nr:C-4770950

  € 9,60 • regelschroef m5
  Art-nr:121858130

  € 2,60 • moer m5 met borgring
  Art-nr:SF504-1137

  € 0,61 • rondel koppeling en rem onder
  Art-nr:SF504-1135

  € 1,26 • schroef contact px/lml/pk
  Art-nr:1851500

  € 1,17 • stelschroef gas kabel
  Art-nr:C-4718070

  € 1,96 • schroef luchtfilter
  Art-nr:121850190

  € 1,85 • carburateurbak schroef
  Art-nr:121850192

  € 2,00 • schroef kabelkastje
  Art-nr:S15881

  € 0,79 • spatbord schroef T
  Art-nr:FA0269

  € 3,00 • spatbord schroef plat
  Art-nr:FA02691

  € 1,10 • Schroef deksel carburateurbak M5x50 mm
  Art-nr:14583000

  € 2,00 • Schroef luchtfilter, dun M5x30 mm
  Art-nr:30251000

  € 1,22 • loctite sterk voor schroefdraad
  Art-nr:267200170

  € 12,08